FinansMAX

Merkez Bankası’nın Sahibi Kim? Merkez Bankası Kime Ait?

Merkez Bankası ülkemizde 1931 yılında yılında kurulmuş olup faaliyetini halen sürdürüyor. Merkez bankası ülkenin iç ve dış kaynaklarını elinde tutar. Bir çok görev ve yetkilere sahiptir. Ülkenin kağıt para basımında, yıl içerisinde ve gelecek yıllara ait hangi politikaların izlenmesi gerektiğine ve her sene belli oranlarda enflasyon hedeflemesi yapar. Peki bir çok fonksiyona sahip olan merkez bankasının sahibi kim ?

Merkez bankası oluşumu ve kaynakları itibari ile anonim şirket olarak kurulmuş, esas amacının ise kar elde etmekten çok fiyat istikrarı ve piyasa dengesini sağlamaktır. Merkez banksı çok fazla hisseye sahiptir ve bu hisselerin değeri günümüzde 10 kuruştur.Merkez bankanın sahibi olan bu 10 kuruluş banka üzerinde birçok yetkiye sahiptir.

Merkez Bankası Sahibi

Merkez bankası kimin gibi soruların cevaplarını şimdi inceleyelim. Merkez bankasının sahibi kim sorusu tam olarak doğru bir soru değildir çünkü tek bir sahibi yoktur. hissedarların hisseleri mevcuttur. Merkez bankası hisseleri dört sınıfa ayrılmıştır. Bunlar;

  • A sınıfı hisse senetleri: Hazineye ait olan hisse türüdür.
  • B sınıfı hisse senetleri: Türkiye’ faaliyet gösteren milli bankaların merkez bankasında sahip oldukları hisse türüdür.
  • C sınıfı hisse senetleri: İmtiyazlı şirketler ki bunların hisse üst sınırı 15.000’dir.
  • D sınıfı hisse senetleri: TC vatandaşlığına sahip gerçek ve tüzel kişiler de bu hisse sınıfına mensuptur.

Bu sınıfların içerisinde en büyük pay A sınıfı hisse senetlerine, en küçük pay ise C sınıfı hisse senetlerine aittir. En küçük hisseye sahip olan yabancıların hisselerinin üst sınır ile belirlenmiş ve daha üstüne çıkmaları engellenmiştir.

Merkez Bankası'nın Sahibi Kim?

Merkez Bankası’nın Sahibi Kim?

Merkez Bankasını Kim Kurdu?

Merkez Bankası ülkemizin finans piyasası için büyük bir önem taşır. Bu yüzden tarihi de eski yıllara dayanır. Ülkemize hizmet veren ve para piyasalarının tamamını yöneten merkez bankası ülke kurulduğundan beri aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Peki merkez bankasını kime ait ve nasıl kuruldu ?

Merkez bankası 1930 lu yılların ortasında kurulmuş tam olarak faaliyete ise 1931 yılında başlamıştır.Kurulum süreci oldukça enterasan olan merkez bankası ilk olarak bir banka tarafından kuruldu.Merkezi Londra’da bulunan İngiliz sermayeli Ottoman Bankası tarafından kurulmuştur. Daha sonra merkez bankasının banknot basmasına da karar verildi ve önemli ölçüde faaliyet gösterdi.

Merkez Bankası Ne Yapar?

Merkez bankası her dönem belirlenen durumlar içerisinde toplanır ve piyasada ne kadar para basılması gerektiğini görüşür. Para basılmasına kara vermeyle yetkili organ Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Meclis kararı sonrası merkez bankası piyasaya belli aralıklarla para sürerler bunun karşılığında ise değerli kağıt satarlar. Böylece ekonomide izlenen denge politikası sağlanmış olur.

Ülkemizde en geniş yetkilere sahip olan banka merkez bankasıdır. Bir çok ticari banka ile de iş yapar. Yurt dışından gelen yabancı kaynaklı paraların akışını ve işleyişini düzenli olarak sağlamak ile görelidir. Piyasada istikrarlı bir yapıya sahip olmakla birlikte her zaman denk bir piyasa ekonomisini öngörmelidir.

Merkez Bankası Neden Var?

Ekonomideki dengesizliklerin yanında piyasadaki krizi de önemli ölçüde gidermeye yarayan politikalar izlemek için ve piyasaya para arzını denk bir şekilde gerçekleştirmek için merkez bankasına ve kaynaklarına ihtiyaç duyulur. Piyasada dolaşan para miktarını dengelemek bunun ne çok az ne de çok fazla olmasını önlemek amacıyla da görevlerini yerine getirir.

Etiketler: