FinansMAX

Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır

Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır?

Evde bakım maaşı bakıma muhtaç olan ve maddi geliri düşük olan engelli kişilerin bakımının yapılması için bağlanan bir maaştır. Bu maaşı veren kurum devlettir. Özel kişi ya da kurumlar bu maaşı vermemektedir.

Evde bakım maaşı kişilere aylık olarak düzenli ödenmektedir. Her ay 1544 bin TL olarak ödenmeye devam etmektedir. Paranın genel miktarına bakıldığında oldukça ihtiyaçları karşılayacak ölçüde belirlenmiştir.

Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır

Evde Bakım Maaşı Alabilmenin 3 Şartı

 • Bakım alacak kişinin ağır engeli olduğunu gösterir sağlık raporu
 • Bakıma muhtaçlık kriterlerinin mevcut olması
 • Gelir durumunu gösteren kriterlerin uygun olması gerekmektedir.

Bu şartlar uygunsa kişiler Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

 

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Gerekli Belgeler

 

 • Kişinin engelinin olduğunu gösterir sağlık raporu
 • Engelinin ve bakıcının kimlik fotokopisi
 • Engellinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
 • Muhtardan alınan ev halkı kimlik bildirim formu
 • Evde çalışan ya da emekli olan kişilerin maaş bordrosu
 • Engellinin öğrenim belgesi
 • Engellinin annesi babası boşanmışsa boşanma kararı fotokopisi

Bu evraklar tamamlanır Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğüne başvuru yapılır. Müdürlükçe eve denetim amaçlı bir heyet gönderilir. Bu heyet kişilerin bakıma muhtaçlık durumunu ortamın şartlarını yerinde görüp değerlendirip bir rapor hazırlarlar. Tüm bu incelemeler sonucunda hazırlanan rapor sonucu uygunsa evde bakım maaşı bağlarlar.

 • Evde Bakım Maaşı belgeleri

Evde Bakım Verecek Kişide Olması Gereken Şartlar

Evde bakım verecek kişiler engellinin akrabası ya da vasisi olmalıdır ve ayni evde ikamet etmek zorundadır. Eğer aynı evde ikamet eden bir yakını yoksa bakım hizmeti heyetinin sorun ve yetersizlik belirtmemesi durumunda bakım farklı adreste bakıcı y ada vasisi tarafından verilebilir. Engellinin tüm bakımları eksiksiz bir şekilde yapılmalı engelinin yanında en az 8 saat bakımın yapılması gerekmektedir.

Engellinin ya da bakıcının sosyal güvencesi bakım parası ve hizmeti almaya engel değildir. Engellinin mal varlığı gayrimenkulü olabilir yalnızca kira geliri varsa ayrı hesaplanır gelir kriterini aşmadığı sürece evde bakım maaşı ve hizmetini almalarında sıkıntı çıkarmaz. Bu bilgilere ek olarak sağlık raporunun 1 ya da 2 yıl da bir düzenli olarak yenilenmesi gerekmektedir.

Etiketler: