FinansMAX

Esnafa Kredi Erteleme Müjdesi

Esnafa Kredi Erteleme Müjdesi

Esnafa kredi erteleme, Covid-19 salgınından dolayı mağdur olan ve zarar eden esnafların ve sanatkarların kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

HalkBank Esnaf Kredileri

Covid-19’dan kaynaklanan mağduriyet sebebiyle işleri sekteye uğrayan esnaf ve sanatkarların, Halk Bankası tarafından, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla kefalet alanlar, veya doğrudan bankadan kredi alanlar, 31 Aralık 2020 ve öncesinde kullandıkları düşük faizli kredilerin borçlarını erteleyebilecekler.

Halk Bankası esnaf kredisi erteleme kararına göre:

Esnaf veya Sanatkarların doğrudan bankadan veya TESKOMB’ye bağlı olan bölge birliklerine ortak çalışan ESKKK’ler kefaretiyle, 31 Aralık 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerinden oluşan borçların, başvuru şartı aranmayarak, hesap devresinden itibaren itfa tablosu uyarınca belirlenmiş taksit satısı değiştirilmeden 6 ay ertelenmesine karar verilmiştir.

Esnaflar Yeni Kredi Alabilir

Borcu ertelenmiş esnaflardan talep gelmesi durumunda, TESKOMB’nin düşük faizli kredi verilmesi kararına dayanılarak ertelenen borcu bulunan kişilere kredi açılmasına engel olan hükümler uygulanmadan Halk Bankası tarafından bu erteleme sürecinde düşük faizli kredi imkanı sağlanabilecek.

Bunun yanında, kredi erteleme talebinde bulunan esnaf ve sanatkarlardan, erteleme süresi boyunca çalışanlarını işten çıkarmayacağı konusunda bir taahhütname yapmaları istenecek. Bu taahhütnameye dayanarak çalışan sayısında azaltma tespit edilmesi halinde esnafın veya sanatkarın borç erteleme işlemi iptal edilecek.

Ertelenen kredilerin sebep olduğu gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihinde bankanın kooperatif kredilerine ayırdığı kaynak maliyeti göz önünde bulundurularak belirlenen cari kredi faiz oranı ile esnaf ve sanatkarlara uygulanmakta olan indirimli faiz oranı arasındaki farkı baz alarak hesaplanır. Bu süreçte hesaplanan gelir kayıpları Hazine ve Maliye Bakanlığınca ödenmeye devam edilecek. Ertelenen krediler için ise bir takip işlemi söz konusu değildir.

Cumhurbaşkanlığının kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin kararı 1 Ocak 2021 tarihi geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Karar yürürlüğe girdikten sonrası için Kararda bulunmayan, ertelemeye dair konular ile ilgili Halk Bankası’nın esnaf ve sanatkâr kredilerine ilişkin usul ve mevzuatları uygulanmaya devam edilecektir.

Etiketler: