FinansMAX

Deflasyon ve Enflasyon Nedir?

Söz konusu ekonomik olunca dönem dönem ekonomi üzerindeki dalgalanmalar iniş ve çıkışlarla birçok kavramı gündemimize taşıyıp analizler yapıyoruz. Deflasyon ve enflasyon de içinde bulunduğumuz bazı dönemlerin analizini ortaya koyan kavramlar olabiliyor. Peki bu enflasyon ve deflasyon nedir?

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, fiyatlar üzerinde genel itibariyle sürekli bir düşüş yaşandığı ekonomik süreçtir şeklinde ifade edebiliriz. Bu ekonomik süreçte mal ve hizmetlerin fiyatlarında düşüş yaşanırken aynı oranda bu mal ve hizmetlere olan talep de düşüyor. Bu çok sıkıntılı bir süreç anlamına gelmektedir çünkü ürün fiyatlarının düşmesine rağmen ürünlere gereken talebi bulamayan firmalar iflas edebiliyor. Bu durumdaki piyasaların ekonomisi de durma noktasında oluyor. Deflasyonun mali deflasyon, kredi deflasyonu ve para deflasyonu şeklinde üç türü bulunuyor. Deflasyon tam olarak enflasyonun tersi bir süreç.

Deflasyon Neden Meydana Gelir?

Piyasa ekonomisinde potansiyel alıcıların olağan dışı tasarruf yapmasını ve bu tasarrufların verimli yatırımlar haline dönüşmemesini deflasyonun nedenleri arasında gösterebiliriz. Bunun yanında gereğinden fazla üretim yapılması da deflasyonun nedenleri arasında bulunuyor.

Deflasyonun Sonuçları

  • Ekonomide küçülmeler yaşanır.
  • Yeterli talebi bulamayan firmalar iflas edebilir.
  • Milli gelir ve istihdamda düşüş gözlenir.
  • Ücretlerde düşüş gözlenir.
  • İş gücünde azalma gözlenir.

Enflasyon Nedir?

Enflasyon, deflasyon kavramının tam tersi şekilde gelişen ekonomik süreçtir olarak ifade edebiliriz. Yani fiyatlarda genel olarak sürekli bir şekilde artış gözlenmesidir. Ekonomideki para miktarının aynı piyasa ekonomisindeki mal ve hizmet miktarına oranla artıyor olması anlamına geliyor. Bu ekonomik süreçte paranın satın alma gücü düşer. Enflasyonun; maliyet enflasyonu, talep enflasyonu, para enflasyonu olarak çeşitleri bulunuyor.

Enflasyonun Nedenleri Nelerdir?

Enflasyon genel anlamda talep fazlalığından dolayı ortaya çıkan bir ekonomik süreçtir. Bir mal veya hizmet için arz talepten daha fazla ise enflasyon gözlenebiliyor. Mal veya hizmetin fiyatındaki artış; emek, sermaye ve doğal kaynaklardaki artışın bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.

Deflasyon ve Enflasyon nedir

Enflasyonun Sonuçları?

  • Mal ve hizmetlerin fiyatlarında artışlar gözlenir.
  • Enflasyon etkisinde mal ve hizmetlerin fiyatlarında gözlenen artış durumunda girişimciler yeni hizmet arayışına girebilir.
  • Ülke ekonomisinde küçülmeler yaşanır.
  • Paraya olan talebin artmasıyla faiz oranları yükselir.
  • İşsizlik artabilir.

 

Etiketler: